Afspraken maken – Huisartsen Wijkerbaan – Beverwijk
Header afbeelding
Huisartsen Wijkerbaan
Dellaertlaan 4 1945WG
Beverwijk

Afspraken maken

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Tussen 8.00-11.00 uur en van 13.30-15.30 uur kunt u bellen voor het maken van afspraken, voor zorgvragen en uitslagen van onderzoeken. Het aanvragen van visites moet voor 11.00 uur. Buiten deze tijden kunt u ALLEEN voor SPOED/ levensbedreigende situaties bellen! De assistenten zullen, op verzoek van de huisartsen, vragen wat de reden is voor een afspraak of visite. Dit is noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de urgentie waarmee u gezien moet worden en om zo een efficiënte dagindeling te kunnen maken. Bij eenvoudige aandoeningen zoals bijvoorbeeld een verkoudheid kan de assistente u een telefonisch advies geven. Dit advies wordt besproken met uw huisarts.

Via het patiëntenportaal op onze website kan u ook een afspraak maken voor het spreekuur. Wij verzoeken u dit alleen te doen als het om een niet-urgente enkele klacht is, waarvoor 15 minuten genoeg is.

De assistenten hebben een eigen spreekuur. U kunt afspraken maken voor: bloeddrukcontrole, bloedsuiker controle (vingerprik), hechtingen verwijderen, injecties, oren uitspuiten, uitstrijkjes volgens bevolkingsonderzoek, wondcontrole, wratten aanstippen en zwachtelen.

Afbellen van afspraken kan uitsluitend 24 uur van te voren, op deze manier kunnen wij de vrij gekomen ruimte op het spreekuur bij de huisarts voor een andere patiënt gebruiken.

Heeft u een afspraak gemaakt en verschijnt u niet zonder bericht, dan maken wij hiervan een melding in uw dossier. Bij een tweede maal niet verschijnen zonder bericht, ontvangt u een rekening die u zelf moet betalen, deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekering.