Klachtenregeling – Huisartsen Wijkerbaan – Beverwijk
Header afbeelding
Huisartsen Wijkerbaan
Dellaertlaan 4 1945WG
Beverwijk

Klachtenregeling

Ons doel is u goede en persoonlijke zorg te leveren. Helaas kan het echter gebeuren dat er iets niet gaat zoals het hoort of dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of de gang van zaken. Wij horen dit dan graag van u. Dit stelt ons in staat om eventuele gemaakte fouten recht te zetten en misverstanden uit de weg te helpen. Daarnaast geeft uw feedback ons de mogelijkheid om ons functioneren verder te verbeteren.

Heeft u een klacht over een huisarts, een praktijkondersteuner, een assistente, een waarnemend huisarts of over onze manier van werken, dan stellen wij het op prijs wanneer u de moeite wil nemen hierover contact met ons op te nemen.

U kunt dit doen door een klachtenformulier bij de assistente te vragen of het onderstaande klachtenformulier in te vullen. Uw klacht zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld volgens de klachten procedure van de praktijk. Mocht u er met ons niet uitkomen, of u wilt de klacht niet rechtstreeks met ons bespreken, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de klachtencommissie van de DOKH.
Huisarts J.M. Knetemann is aangesloten bij de SKGE voor de klachtenregeling. www.skge.nl waar u een klachtenformulier online kunt invullen.

Stap 1 van 2
Klacht

Stap 2 van 2
Samenvatting

Klacht

Onderwerp
Naam
E-mailadres
Klacht

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Klacht versturen' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord